• עברית
  • English

אקלים משפחתי

אקלים משפחתי

ימי ספירת העומר אלו ימי עבודת המידות ואהבת חינם.

אני רוצה לדבר על אהבת חינם – קבלה והכלה של האחר, בדיוק איך שהוא, בהיבט המשפחתי.

אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות אצל כל ילד, ובמיוחד אצל ילד מתמודד, זה כמה האקלים המשפחתי משפיע עליו ברמה האישית. זה משפיע על הדרך בה הוא מתמודד עם קושי, וכיצד כאשר הוא מתעמת עם האתגר, ואיך זה משפיע על לאן ילך היום ומה יעשה מחר. ממש כך.

וכמובן שזה לא שחור או לבן, אבל ננסה לחלק את זה ולהעמיק קצת יותר-

כאשר האקלים המשפחתי – הסביבה בה הילד חי, היא מכילה ומקבלת, היכולת של הילד לבנות את עצמו ואת האישיות שלו תהיה הרבה יותר חדה ובטוחה. הילד ידע לייצב את עצמו, ומכיוון שאנו כהורים  לפעמים מתקשים לראות את התהליך כמטרה בפני עצמה – ומחפשים אחר תוצאה סופית מוכחת, אחזק אתכם ואגלה לכם אשר ילדים שגדלו עם משפחה מכילה, גם כשהם "מרדו" – וחיפשו אחר דרכם וזהותם – ניכר אצלם שוני עצום לטובה, על פני ילדים אחרים, שלא קיבלו את האפשרות של מימוש עצמי והכלה וביטחון לחיפוש זהות.

הרבה מאד פעמים עולה השאלה אצל הורים לילדים מתמודדים מול שאר הילדים. "מה המחיר ששאר הילדים אמורים לשלם?? האם הם אמורים לספוג את מה שקורה בבית? או האם גישת 'להתעלם וזה ייעלם' מתאימה כאן?"

והתשובה היא חד משמעית – הורים שבחרו לקבל ולהכיל את מגוון הדעות והסגנונות שקיים אצל הילד שלהם, שאר הילדים לא רק שלא שילמו מחיר- אלא קיבלו הורים חדשים ומשודרגים! הבית לא רק שלא נכנס לסחרור ובלבול , אלא בונה הוגן נפשי אצל שאר הילדים של ביטחון במבנה המשפחתי ויוצר יסודות חזקים הרבה יותר!!  וזה קורה כי האקלים המשפחתי קיבל צורה חדשה וחוויה אחרת וחיובית הרבה יותר. אם בעבר הצורך המשפחתי היה שהילדים ילכו בדרך ההורים וכל סטייה התקבלה בניכור, היום הילדים מקבלים הורים שרואים את הצורך שלהם, והם יהיו רגועים ויציבים הרבה יותר גם כשזה יגיע לחיפוש הזהות! הילדים כאן מרוויחים הורים שמכירים בצרכיהם, הורים שרואים אותם, מבינים אותם.

אנחנו בימי ספירת העומר ואחת השאלות הקשות שאני שואל את עצמי כל שנה מחדש היא- כיצד יכול להיות שרבי עקיבא, האדמו"ר של אהבת חינם, שלימד אותנו את "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" כיצד ייתכן ש 24,000 מתלמידיו פשוט מתו אחד אחרי השני בגלל שנאת חינם ??

שמעתי פשט מיוחד מפי הרב שניאור אשכנזי שליט"א  והוא מדייק את זה , שתלמידי רבי עקיבא כיבדו אחד את השני מאד, אבל בגלל שהם כל כך החזיקו בעמדה התורנית ובראייה התורנית שלהם – הם פירשו את המושג ואהבת לרעך כמוך באופן שבו – אם אתה אוהב מישהו השני חייב להסכים עם דרכך התורנית, "לרעך- כמוך" – ישנה דרך אחת, וכולנו צריכים להדבק ולהשוות את עצמנו אליה, אך ההפך הוא הנכון, צריך להבין שבמיוחד בעניינים תורניים צריך להיות בית שמאי ובית הלל – כמובן בהלכה אך גם יש לקבל את האפשרות שלכל אחד יש את הדרך שלו לעבוד את השם,

כפי רואים אצל רבי שמעון בר יוחאי רשב"י ובנו אלעזר התחבאו 13 שנים במערה. לאחר 12 שנה, הגיע אליהו הנביא למערה והודיע לרשב"י כי קיסר רומא מת ובטלו גזרותיו. אז, יצאו רשב"י ואלעזר בנו ממקום מחבואם. אז פגשו באדם שחרש את שדהו ושרפו אותו על "שהניח חיי עולם ועסק בחיי שעה". כתוצאה מכך יצאה בת קול שדרשה מהם לחזור למערה 12 חודשים נוספים. שבו למערה, וישבו שם 12 חודש נוספים. עם תום השנה, אמרו לעצמם: "אפילו משפט הרשעים בגיהנום נמשך רק 12 חודש". יצאה בת קול ואמרה: "צאו ממערתכם"! יצאו והסתובבו בעולם. וכל מקום בו היה מביט רבי אלעזר היה ניזוק, והיה רבי שמעון מביט בו ומרפאו.

בערב שבת, ראו זקן כשהוא רץ ובידיו שני הדסים. שאלוהו: "הדסים אלו בידיך, למה הם"? השיב: "לכבוד שבת קודש". שאלוהו שוב: "ומדוע אינך מסתפק רק בהדס אחד"? השיב להם: "נאמר בתורה "זכור את יום השבת לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". לפיכך נטלתי הדס אחד כנגד "זכור", והשני כנגד "שמור"".

אמר רבי שמעון לבנו: "ראה, כמה חביבין המצוות על ישראל"!

רשב"י שהיה תלמידו של רבי עקיבא מלמד אותנו ש"ואהבת לרעך כמוך". זה לראות כמה חביבין המצוות של ישראל כל אחד בדרכו גם אם הילד שלנו בוחר בדרך אחרת, ואין ספק שכאשר אנו מגדלים ילדים ומאמינים בחנוך לנער עפ"י דרכו אנו נדע לאמר שלכל ילד יש את הצרכים השונים שלו, ואם הבית שלנו מבוסס ומושתת בהבנה שלכל אחד יש את הצרכים שלו – זה מה שיהפוך את הבית הזה לשלם, למחובר – אמנם יש הרבה עמדות, אבל האהבה היא אחת.

הרשמה לייעוץ

להרשמה לייעוץ מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם